Privacyreglement Samen Wonen Vastgoed B.V.

Samen Wonen Vastgoed B.V. geeft veel om uw privacy en gaat zorgvuldig om met privacy gevoelige informatie. In dit privacyreglement kunt u lezen hoe Samen Wonen Vastgoed en Vereniging VBO Makelaar omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens worden door Samen Wonen Vastgoed B.V. Vastgelegd? 
De volgende gegevens worden door Samen Wonen Vastgoed B.V. vastgelegd indien u opdracht heeft gegeven aan Samen Wonen Vastgoed B.V. een woning te verkopen of te verhuren:
• Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;
• De reden van verkoop of verhuur;
• De datum wanneer de woning in de verkoop of verhuur is genomen en de periode dat de woning te koop of te huur heeft gestaan;
• De omschrijving, foto’s, video’s, overige media en kenmerken van de woning (en objectgebonden ruimtes) zoals de vraagprijs of huurprijs en het verloop hiervan, bouwjaar, de oppervlakte en indeling, de inhoud, de kadastrale gegevens en de WOZ-waarde;
• Foto’s en video’s van de woning en tuin(en)/teras(sen);
• De reden van beëindiging van de bemiddelingsopdracht;
• Wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de datum van de transactie;
• Overige informatie die u aan Samen Wonen Vastgoed B.V. verstrekt.

De volgende gegevens worden door Samen Wonen Vastgoed B.V. vastgelegd indien u opdracht heeft gegeven aan Samen Wonen Vastgoed B.V. een woning te kopen of te huren:
• Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;
• Het zoekprofiel waarin uw zoekcriteria en woonwensen zijn opgenomen;
• De reden van koop of huur;
• Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
• Wanneer een woning is aangekocht of aangehuurd: de transactiegegevens zoals de aankoop- of aanhuurprijs en de datum van de transactie;
• Overige informatie die u aan Samen Wonen Vastgoed B.V. verstrekt.

De volgende gegevens worden door Samen Wonen Vastgoed B.V. vastgelegd indien u een woning koopt of huurt van iemand die gebruik maakt van de diensten van Samen Wonen Vastgoed B.V: 
• Uw naam, straatnaam, huisnummer, eventuele toevoegingen en andere contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;
• Gegevens van de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
• Gegevens van uw oude woning zoals de straatnaam, huisnummer en eventuele toevoegingen;
 • Overige informatie die u aan Samen Wonen Vastgoed B.V.  verstrekt.

Waar gebruikt Samen Wonen Vastgoed B.V. deze gegevens voor?
Indien u uw woning verkoopt of verhuurt via een VBO-makelaar, gebruikt de makelaar uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u aan hem heeft verstrekt uit te voeren. Daarnaast kunnen uw gegevens, of een gedeelte daarvan, ook gebruikt worden voor:
• Het onder de aandacht brengen van uw woning bij het publiek. Bijvoorbeeld via internetsites zoals www.vbo.nl, de website van het makelaarskantoor en overige websites, in verkoopdocumentatie of andere marketingcommunicatie kanalen die de VBO-makelaar tot zijn beschikking heeft;
• Het uitvoeren van taxaties en andere waardebepalingen waarbij uw woning gebruikt wordt als referentieobject;
• Het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de VBO-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren;
 • Het toezenden van informatie over producten en diensten van uw VBO-makelaar en Vereniging VBO Makelaar (afmelden kan via uw VBO-makelaar).

Indien u een woning aankoopt of aanhuurt via een VBO-makelaar, gebruikt Samen Wonen Vastgoed B.V. uw gegevens om contact met u te onderhouden voor bijvoorbeeld het toezenden van de koopovereenkomst. Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden voor:
• Het vinden van een geschikte woning;
• Adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
• Overige correspondentie die noodzakelijk is om de overdracht van de woning correct te verzorgen; • Het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de VBO-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren;
• Het toezenden van informatie over producten en diensten van uw VBO-makelaar of Vereniging VBO Makelaar (afmelden kan via uw VBO-makelaar).

Indien u een woning koopt of huurt van iemand die gebruik maakt van de diensten van een VBO-makelaar, gebruikt Samen Wonen Vastgoed B.V. uw gegevens om contact met u te onderhouden, voor bijvoorbeeld het toezenden van de koopovereenkomst. Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden voor:
• Adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
• Overige correspondentie die noodzakelijk is om de overdracht van de woning correct te verzorgen; • Het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de VBO-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren;
• Het toezenden van informatie over producten en diensten van uw VBO-makelaar of Vereniging VBO Makelaar (afmelden kan via uw VBO-makelaar).

Database voor vereniging VBO makelaar
De systemen van Samen Wonen Vastgoed B.V. zijn gekoppeld aan een landelijke database van Vereniging VBO Makelaar. In dit systeem staan actuele en historische gegevens van woningen en andere onroerende zaken die bij VBO-makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle VBO-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. De wijze waarop de Vereniging het systeem gebruikt kunt u hierna lezen.

Vereniging VBO makelaar 
Vereniging VBO Makelaar is de op één na grootste brancheorganisatie van makelaars en taxateurs. VBO Makelaar biedt ondersteuning en diverse diensten aan haar leden en onderhoudt een centrale objectendatabase. Leden van VBO Makelaar kunnen onderling informatie delen over woningen en andere onroerende zaken. Meer informatie over Vereniging VBO Makelaar kunt u vinden op www.vbomakelaar.nl.

Welke gegevens leg vereniging VBO vast? 
Via een automatische koppeling ontvangt Vereniging VBO Makelaar de gegevens die door Samen Wonen Vastgoed B.V. worden vastgelegd. Niet alle gegevens worden door de Vereniging vastgelegd. Gegevens die direct aan u identificeerbaar zijn worden bijvoorbeeld niet door de Vereniging vastgelegd. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.

Waar gebruikt vereniging VBO de gegevens voor? 
De opgeslagen gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het systeem, het verkrijgen en maken van statistiek, wetenschappelijk onderzoek, presentaties van cijfers over de woningmarkt in Nederland en mogelijke toekomstige presentaties van uw woning.

Wie heeft toegang tot de gegevens?  
Leden van Vereniging VBO Makelaar hebben toegang tot de database in het kader van hun dienstverlening. Medewerkers, directie en bestuur van de Vereniging en medewerkers van het beherende ICT bedrijf hebben eveneens toegang tot de database in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. Vereniging VBO Makelaar verstrekt bepaalde gegevens uit de database aan derden, zoals:
• Universiteiten en onderzoeksinstellingen t.b.v. onderzoeksdoeleinden;
• Centraal Bureau voor de Statistiek om zodoende de regeldruk te beperken;
• Overige niet-commerciële partijen voor zover de gegevensuitwisseling bijdraagt aan vermindering van administratieve lasten of bijdraagt aan het verkrijgen van inzicht en/of verbetering van de woningmarkt. VBO Makelaar geeft uitsluitend toegang tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de genoemde doelstelling en geeft toegang op geaggregeerd niveau. Contractueel en technisch is één en ander door Vereniging VBO Makelaar geborgd.

Beveiliging en bewaartermijn
De VBO-makelaar en Vereniging VBO Makelaar zullen er voor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en adequaat worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden of zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen of voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering
VBO Makelaar slaat geen identificerende gegevens op.
Uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens dient u dan ook te richten aan  Samen Wonen Vastgoed B.V. Samen Wonen Vastgoed B.V. zal in beginsel binnen een periode van 4 weken op uw verzoek reageren. Samen Wonen Vastgoed B.V. zal uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Cookies
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ''Analytics'' dienst. Wij gebruiken deze dient om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Vragen?

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit pricacybeleid kunt u contact met ons opnemen:

Contactgegevens

Samen-Wonen Vastgoed B.V.
Aalsterweg 28
5615 CG  Eindhoven
T: 040-2055455
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Nieuwe woningen

Taxaties

Het komt vaak voor dat men een taxatierapport voor een pand nodig heeft >>

Aankoop begeleiding

Heeft u een woning op het oog? Wij begeleiden u totdat u in uw nieuwe huis gaat >>

Woning verkoop

Was het maar zo eenvoudig: een bord in de tuin en verkocht is uw huis >>

Stille verkoop

Wilt u de verkoop van uw woning niet aan een grote klok hangen? >>

Blijf op de hoogte!

En schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief...